Bakgrund

torsdag 3 november 2011

Sjätte aspekten: en favorit gud

Dags att ta itu med det här igen, det har blivit lite borttappat med allt annat som hänt på senaste tiden. Nåja, de som har läst om valet av min favorit gudinna kommer knappast bli förvånade över min favorit gud. Nämligen Frej.Frej är tvilling broder till Freja enligt den nordiska mytologin och har därför väldigt många likheter med sin syster. Precis som hon så tillhör han inte asarna utan vanerna och dyrkas som en fruktbarhets gud. Han har ett par andra namn så som Frö, Yngve-Frej, Yngvi och Freyr. Hans boning i Asgård kallas Alfhaim vilket kan tyda på att vaner och alver hade band mellan sig. Han äger ett skepp som kallas Skidbladner som kan segla både på vatten och på land och som kan vikas ihop som ett papper. Precis som hans syster äger han en gris, Frejs galt kallas Slidrugtanne eller Gyllenborste och kan springa både på land och i luften snabbare än någon häst. Frej sägs ha två tjänare som kallas Byggve och Bejla som hjälper honom med skörden.

Adam av Bremen skrev någon gång på 1000-talet att i Uppsala templet fanns det helgedomar helgade till Oden, Tor och Frej. Vilket skulle tyda på att Frej hade en högt stående plats i dåtidens pateon. Men eftersom Adam av Bremen aldrig satte sin fot i Uppsala utan endast gick på andra hands information så får man kanske ta hans berättelser med en nypa salt.

Det finns ett par myter bevarade om Frej. Snorre beskriver honom som skön, barmhärtig och kraftfull och kallar honom därefter "världens gud". Förmodligen en anspelning på hans roll som fruktbarhetens gud. Det finns en myt som beskriver hur Frej blir förälskad i Gerd som bor bland jättarna och hur han skickar sin tjänare dit med sin häst och sitt svärd för att fria till henne. Men Gerd var inte så imponerad av det hela så hon avslog frieriet och ändrade sig inte för än tjänaren hade hotat henne.

Det sägs även att Frej är anfader till den svenska ynglinga ätten (kungaätt) och då under namnet Yngve-Frej.

---

Så varför är detta mina favorit gudar? Det är svårt att alltid förklara, men jag tycker Tunrida gör det väldigt bra i sin artikel. Om man ska se det rent praktiskt så är jag en människa som starkt påverkas av jord elementet och därför har jag förmodligen en stark dragning till just skördegudar och fruktbarhetsgudinnor. Det är fömodligen på samma sätt för någon som influeras av vatten att de dras till vattengudar och vattenandar. En något virrig förklaring kanske, men den bästa jag kan komma fram till just nu.

Ha en bra dag alla där ute.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar